Thin wheat noodle(Kaedama)

Thin wheat noodle(Kaedama)

We use this noodles for Tonkotsu, Tokyo tonkotsu, Chicken shoyu, Soymilk Ramen, Ginger ramen.

    £1.50Price